Bracia bardzo mali w obiektywie Roberta Rosy, cz. I

fot. Robert Rosa